مساحقه چیست و چه مجازاتی دارد ؟

مجازات و نحوه اثبات مساحقه در قانون :  هنگامی که دو انسان مونث ( چه دختر و چه زن ) اندام تناسلی خود ( چه دبر و چه قبل ) را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهند جرم حدی مساحقه به وقوع پیوسته است . بنابراین شرط به وقوع پیوستن مساحقه قرار دادن اندام تناسلی بر روی یک دیگر است . اگر غیر از این عمل صورت گیرد و اعمالی از قبیل تقبیل ( بوسیدن از روی شهوت ) و ملامسه ( لمس کردن از روی شهوت ) صورت گیرد. جرم موضوع ماده 237 یعنی همجنس گرایی به منصه ظهور رسیده است .

مجازات مساحقه

مرتکبین مسـاحقه مطلقا 100 ضربه شلاق حدی را متحمل خواهند شد. و تخفیفی در این رابطه وجود ندارد . در مجازات مساحقه تفاوتی بین فاعل و مفعول ، مسلمان و غیر مسلمان ، محصن و غیر محصن وجود ندارد . بنابراین هم فاعل و هم مفعول به مجازات 100 ضربه شلاق محکوم خواهند شد . هم چنین مسـاحقـه بین زن مسلمان با زن مسیحی نیز موجب 100 ضربه شلاق برای زن مسلمان و زن مسیحی خواهد شد و نوع دین در شلاق حدی تاثیری نخواهد داشت. و چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان باشد به مجازات شلاق محکوم خواهد شد .

مساحقه چیست

عدم جایز بودن تحقیق و تعقیب در جرم مساحقه

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با آخرین اصلاحات تا سال 1394 تحقیق و تفحص در خصوص جرم مسـاحـقه ممنوع است . در صورتی که مساحقه در ملاء عام صورت گرفته باشد یا مساحقه به عنف انجام پذیرفته باشد تعقیب و تحقیق ممنوع اعلام نشده است .

همچنین در صورتی که مساحقـه به نحو سازمان یافته و یا دارای شاکی خصوصی باشد. مقام قضایی مکلف به اقدامات مربوط به تحقیقات است . این موضوع در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با آخرین اصلاحات تا سال 1394 بیان شده است . همچنین مطابق ماده 241 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اکراه ، آزار ، ربایش یا اغفال در حکم ارتکاب به عنف است فلذا تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان جایز است .

مجازات همجنس گرایی زنان

طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با آخرین اصلاحات تا سال 1399 مجازات زنان همجنس گرا 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود . البته شلاق تعزیری بر خلاف شلاق حدی قابل اعمال کیفیات مخفف مجازات می باشد. و قاضی می تواند متناسب با وضعیت و شرایط مرتکبین ، مجازات متناسب را در حکم خود مرقوم کند .

ادله اثبات جرم مساحقه

برای این که جرم مسـاحقه محرز شود اگر مرتکبین جرم با عنایت به ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 4 بار اقرار به عمل منافی عفت مسـاحقه کنند جرم به اثبات می رسد .

البته طبق ماده 232 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اگر مرتکبین ، کمتر از 4 بار اقرار کنند جرم همجنس گرایی به وقوع پیوسته است . وانگهی برای اثبات هر جرمی وجود 2 شاهد مرد اثبات کننده جرم خواهد بود. ولی در مساحقه بایستی 4 شاهد مرد که عینا صحنه قرار گرفتن اندام تناسلی دو زن را با چشم خود دیده باشند لازم و کافی است .

عدم آگاهی مرتکبین جرم حدی مساحقه به حرمت شرعی عمل مزبور چه تاثیری خواهد داشت ؟

اگر زنانی که مرتکب جرم مساحقه شده اند ادعا کنند که به حرمت شرعی مساحقه آگاهی نداشته‌اند. مجازات مساحقه ساقط خواهد شد. و مرتکبین در واقع تبرئه خواهند شد . این موضوع در ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است .

در صورت نابالغ بودن یکی از طرفین مساحقه آیا حد بر نابالغ اجرا می شود ؟

خیر ؛ شلاق حدی تنها بر شخص بالغ اجرا خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *