بهترین وکیل امور حسبی با تخصص بالا در تهران با گروه کلای چینوت : اموری مانند قیمومت و ترکه متوفی و محجوریت و نظیر اینها امور حسبی می‌باشد که توسط دادگاه‌های حقوقی و یا دادگاه های خانواده و شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

از جمله موضوعات مربوط به امور حسبی تقسیم ترکه و تحریر ترکه و مهر و موم ترکه می باشد.

مقصود از ترکه متوفی، دارایی و مطالبات متوفی است .منظور از مهر و موم این است که اموال شخصی که فوت کرده است تا پایان زمان رسیدگی دادگاه توقیف یا پلمپ شده و در محیطی قرار می‌گیرد. این درخواست می تواند توسط هر یک از ورثه مطرح شود. البته لازم به توضیح است طلبکار شخصی که فوت کرده است نیز در صورتی که طلب او بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی باشد می‌تواند این را درخواست نماید.

موضوع مهم دیگر بحث تحریر ترکه است که منظور از آن تعیین دارایی‌ها و دین های متوفی می باشد .

پس از تحریر ترکی نوبت به تقسیم ترکه می رسد که مقصود از آن تقسیم اموال شخص مرحوم بین وراث است و تمامی موارد ذکر شده در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

وکیل امور حسبی

موضوع دیگر در خصوص امور حسبی بحث حجر است و منظور از شخص محجور، اشخاص مجنون ینی دیوانه یا شخص صغیر یعنی شخصی که به سن بلوغ نرسیده. و شخص سفیه یعنی شخصی که با وجود رسیدن به سن قانونی هنوز توانایی اداره اموال خویش را ندارد، می باشد. که برای این اشخاص توسد دادگاه و به راهنمایی دادستان قیم تعیین می شود. و معاملات مالی این اشخاص توسط قیم صورت می پذیرد. البته لازم به توضیح است چنانچه حالت حجر این اشخاص رفع گردد. آنها می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم رفع حجر خویش را نمایند.

غیر ترافعی بودن امور حسبی

امور حسبی بر خلاف دعاوی رایج در محاکم دادگستری به اموری اطلاق می شود که طرف مقابل دعوا وجود ندارد. به عبارت دیگر دعاوی یا ترافعی هستند یا غیر ترافعی . امور حسبی در زمره دعاوی غیر ترافعی قرار دارند .

قوانین مربوطه

امور حسبی در قانون مدنی به عنوان یک قانون مادر بیان شده است. و در رابطه با قیم ، امین ، نصب و عزل آنها ، امور مربوط به ترکه ، ارث و وصیت اشاراتی شده است. اما باید در نظر داشت که در برخی از مسائل امور حسبی ، قانون مدنی سکوت کرده است و در جزئیات ورود پیدا نکرده است. در چنین حالتی قانون امور حسبی و سایر قوانین خاص و آیین نامه ها به جزئیات پرداخته اند .

موضوعات امور حسبی

موارد و موضوعاتی که در قالب امور حسبی قرار می گیرند عبارتند از :

  1. نصب و عزل قیم
  2. اثبات حجر
  3. امور راجع به امین
  4. غایب مفقود الاثر و صدور حکم موت فرضی
  5. امور راجع به ترکه مانند مهر و موم ترکه ، تحریر ترکه و راجع به دیون متوفی .

مراجع صالح جهت رسیدگی به امور حسبی

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه افراد می باشد که نهاد های مختلفی مانند دادسرای امور سرپرستی محجورین ، دادگاه خانواده ، شورای حل اختلاف بدین امور رسیدگی می کنند. به دلیل گستردگی مسائل مرتبط با امور حسبی چندین مرجع قضایی ، صالح به رسیدگی هستند .

دادستان به عنوان مدعی العموم در امور حسبی

در بعضی از مواقع لازم نیست که شخصی جهت پیگیری امور حسبی وجود داشته باشد و به عبارت دیگر هیچ طرفین دعوایی وجود ندارد. بلکه دادستان به عنوان مدعی العموم که توسط اشخاصی آگاهی پیدا می کند پیگیر امور حسبی خواهد شد.

تعیین و نصب قیم از جمله این موارد است . زمانی که شخص محجوری وجود داشته باشد و دادستان توسط اقوام و آشنایان محجور مطلع می شود اقدام به نصب قیم از طریق رسیدگی در دادگاه می کند .

امور حسبی در زمره امور حقوقی

امور حسبی از آنجایی که فاقد جرم و مجازات می باشد در حیطه مسائل کیفری قرار نمی گیرد و در زمره مسائل حقوقی قرار دارد و بنابراین در حوزه حقوق خصوصی گنجانده می شود .

وکلای چینوت متخصص در امور حسبی

سایت چینوت با بهره مندی از وکلای متخصص در امور حسبی با استفاده از تجربیات و تخصص ایشان به طور تخصصی و حرفه ای در باب امور حسبی فعالیت دارد. شخص با بهره مندی از وکیل امور حسبی هم در زمان خود و هم در هزینه خود و از همه مهمتر عبور از ظرافت های حقوقی و تخصصی در این حوزه می تواند به مطلوب خود دست پیدا کند .

آدرس و شماره تماس دادسرای امور سرپرستی ناحیه 25 چه می باشد ؟

دادسرای امور سرپرستی ناحیه 25 واقع در خیابان سئول ، خیابان رشید یاسمی ، نبش کوچه مهتاب با شماره تماس 88824659 می باشد .

مشاوره تخصصی امور حسبی

برای کسب اطلاع دقیق از قوانین مربوط به امور حسبی می توانید با متخصصین ما در وکلای چینوت تماس بگیرید .