وکیل دعاوی ملکی چینوت با بهترین بازدهی در پرونده های مربوط به امور ملک در تهران و شهرستان : از دعاوی متعدد و مطرح در محاکم دادگستری که بخش بزرگی از شعبات حقوقی مجتمعات قضایی سراسر کشور را به خود اختصاص داده است، دعاوی مرتبط به املاک بوده که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع اکثر افراد جامعه به حقوق متعلق به خویش و همچنین وجود تفاوت های بسیار ظریف در میان دعاوی مذکور باعث شده است. که اشخاصی که برای باز پس گیری حق خویش به محاکم حقوقی مراجعه کرده به علت طرح اشتباه دعوی محکوم به شکست شوند.

گاه این شکست علاوه بر از دست دادن زمان و فرصت طلایی شخص سبب ورود حجم بی شماری پرونده به شعبات دادگاه شده. که قطعا سبب طولانی شدن فرایند رسیدگی و از همه مهم تر عدم توانایی در طرح مجدد دعوی میشود. و زیان غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.

انواع دعاوی ملکی

وکیل ملکی

از دیرباز تا کنون افراد علاقه زیادی به جمع آوری مال برای خود که سبب افزایش دارایی آن ها میگشته،داشته اند.

تعلق یک ملک به فرد سبب برخورداری شخص از حقوق متعدد از جمله حق مالکیت بر ملک که کامل ترین حق است شده. متاسفانه به دلایل مختلفی این حق از سوی افراد نادیده گرفته شده و سبب تعرض به حق مالکیت سایرین شده است و در پي آن دعاوی از جمله دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل قابل اقامه است.

همچنین ممکن است یک ملک متعلق به چندین نفر بوده که در قانون آن ملک مشاع شناخته شده. و به علت وجود اختلاف منافع میان شرکا سبب طرح درخواست دستور فروش گردد. در اغلب مواقع پس از فوت یک شخص دارایی فرد به وراث وی میرسد که به دلیل عدم توافق میان وراث دعاوی مربوطه که مربوط به ملک فرد متوفی میباشد. در محاکم دادگستری مطرح می گردد.

از دیگر دعاوی مربوط به املاک در خصوص موردی است. که یک شخص آپارتمانی را پیش خرید کرده و یا خرید یک ملک و انجام ندادن تعهدات طرفین به طور مثال تحویل ندادن و یا به نام نزدن سند به نام خریدار ملک از جانب فروشنده و یا پرداخت نکردن وجه مورد توافق به فروشنده از سوی خریدار می باشد. همچنین دعاوی مربوط به اجاره یک ملک که دعاوی متعددی در پی دارد.

لزوم مراجعه به وکیل و استفاده از دانش حقوقی وکیل

هر کدام از دعاوی گفته شده دارای شرایط و ارکان خاصی برای اقامه در محکمه و در پي آن پیروز شدن و مغلوب کردن طرف دعوی که هدف مطلوب شخص از مراجعه به دادگستری است می باشد بررسی شرایط گفته شده نیاز به اشراف و احاطه کامل به موضوع مربوط به پرونده همچنین دانش و مهارت در نحوه بیان موضوع دارد که در این خصوص شما می توانید علاوه بر مطالعه مقالات مرتبط در این خصوص از تجربه و دانش گروه وکلا چینوت که پرونده ها متعددی در باره املاک در دادگاه ها داشته مراجعه و استفاده نمایید.

شرایط دعاوی ملکی

وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در ارتباط بین افراد با اموال غیر منقول فعالیت می کند،اموال غیر منقول به اموالی گفته می شود که امکان جا به جایی آنها وجود ندارد. و در یک محل مستقر هستند و در مقابل آن ها اموال منقول قرار دارند. زمین و اراضی اموال غیر منقول هستند. به دلیل تبدیل شدن املاک و اراضی به کالایی سرمایه ای ، اهمیت دارد که از یک وکیل متخصص ملکی بهره مند شد. تا از اشتباهاتی که باعث از بین رفتن سرمایه شود جلوگیری به انجام برسد .

دعاوی ملکی در حوزه کیفری

به دلیل ارزش روز افزون املاک ، کلاهبرداران و سود جویان ترغیب شده اند که در ارتباط با املاک وارد عمل شوند و اموال مردم را از چنگ آن ها درآورند. دعاوی کیفری که در حوزه ملک قرار می گیرند از جمله می توان به

در خصوص املاک اشاره کرد .

وکیل امور ملکی چینوت

دعاوی ملکی حقوقی

از نظر صلاحیت محلی ، دادگاه های حقوقی که در محل وقوع مال غیر منقول واقع می باشند صالح به رسیدگی خواهند بود. و در غیر این صورت دعوا با قرار رد دعوا مبنی بر رعایت نشدن صلاحیت محلی مرجع قضایی مواجه خواهد شد. به طور مثال ملکی که در اهواز واقع است دادگاه حقوقی اهواز صالح به رسیدگی می باشد. دعاوی حقوقی که در زمره دعاوی ملکی قرار می ‌گیرند. عبارتند از

ارگان های دولتی طرف دعاوی ملکی

همواره دو طرف دعوای ملکی اشخاص حقیقی قرار نگرفته اند . بلکه در مواردی ارگان های دولتی مانند شهرداری و اداره ثبت نیز طرف دعوا قرار می گیرند مانند زمانی که شهرداری برای صدور پایان کار ممانعت می کند . بنابراین در ارتباط با چنین دعاوی که ارگان ها از معاونت حقوقی برخوردار هستند و به تمام تجهیزات حقوقی مجهز هستند لازم است در مقابل نیز از وکلای متخصص ملکی استفاده شود .

گروه وکلای چینوت متخصص امور ملکی در تهران

زمانی که مردم در حوزه ملکی دچار مشکل حقوقی می شوند اغلب بدون استمداد و یاری طلبی از متخصصین در این امر ، وارد محاکم حقوقی و کیفری می شوند و مشکلات خود را با عدم ناآگاهی دو چندان می کنند. به دلیل مقررات و قواعد و رویه قضایی گسترده و پراکنده در حوزه ملک ، لازم است که از وجود یک وکیل متخصص ملکی بهره مند شد . گروه وکلای چینوت در برگیرنده وکلای متخصصی است که صرفاً در امور ملکی فعالیت می‌ کنند .

زمانی که مهریه مال غیر منقول است چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد ؟

دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد .