معنی و مفهوم مواقعه چیست ؟

مواقعه چیست ؟ مواقعه به معنای نزدیکی کردن یا آمیزش بین مرد و زنی است که در عقد دائم یا در عقد موقت یکدیگر هستند. این حق بر عهده مرد است و شوهر مکلف است که در فاصله زمانی 4 شب با همسر خویش مواقعه داشته باشد. بنابراین مواقعه از حقوق جنسی زن برشمرده می‌شود و بایستی مرد در صورت نیاز زن، آن را رعایت کند.

عدم مواقعه موجب عسر و حرج

به همین علت است که یکی از موجبات عسر و حرج که در قانون مدنی احصاء شده است مشکلات جنسی است که در صورتی که زن نتواند به نحو مطلوب از شوهر خویش از لحاظ جنسی بهره‌مند شود می‌تواند دادخواست به خواسته طلاق از طرفه زوجه مبنی بر احراز عسر و حرج را در یکی از دفاتر خدمات قضایی محل سکونت خویش به ثبت برساند.

معنی و مفهوم مواقعه

مواقعه از نگاه فقه

وکیل خانواده : مدت 4 ماه در منابع فقهی نیز اشاره شده است که در آن مرد بایستی در این مهلت نیازهای جنسی زن را از باب حق مواقعه برای وی برطرف کند وگرنه دچار فعل حرام شده است. فقها قائل بر این امر هستند چنانچه زوج قادر بر برطرف کردن نیازهای جنسی زوجه به مدت بیش از 4 ماه نباشد بایستی وی را طلاق دهد و موانع مواقعه را برطرف کند تا زوجه به ورطه گناه و معصیت دچار نشود.

طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه

طهر مواقعه به این معناست که در زمانی که زوجه در ایام طهارت می‌باشد و به دور از حیض و نفاس است در این هنگامه زوج با وی آمیزش و مواقعه می‌کند و از یکدیگر بهره جنسی می‌برند و در مقابل نیز منظور از طهر غیرمواقعه نیز این است که در هنگامی که زوجه و زن در ایام پاکیزگی به سر می‌برد زوج با وی آمیزش نمی‌کند و رابطه جنسی برقرار نمی‌شود.

طلاق در طهر غیر مواقعه

طبق ماده 1141 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد». بنابراین در صورتی که در زمان طهر، آمیزش و مواقعه بین زن و مرد صورت گیرد آنها نمی‌توانند از یکدیگر متارکه کنند و بایستی طهر غیرمواقعه به منصه ظهور برسد.

عده در نکاح دائم و نکاح موقت

عده به معنای سپری شدن مدتی بعد از متارکه برای زوجه جهت ازدواج مجدد است. عـده نکاح دائم سه طهر است و هنگامی که زن به اقتضای سن خویش به عادت ماهانه دچار نشود مدت عده سه ماه است. عـده در نکاح موقت دو طهر است و در صورتی که زن دچار عادت ماهانه نشود عده به مدت چهل و پنج روز می‌باشد.

انواع عده

  • عده وفات
  • عده طلاق
  • عده فسخ نکاح

عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع از انواع عده است.

عده وفات طبق ماده 1154 قانون مدنی چهار ماه و ده روز است و عده طلاق در نکاح دائم همانطور که پیشتر اشاره شد سه ماه و در نکاح موقت چهل و پنج روز است.

حق مواقعه در مقابل تمکین خاص

همانطور که زوجه طبق شرع و قانون از حق مواقـعه در حقوق جنسی برخوردار است. زوج نیز از حق تمکین خاص برخوردار است. و به این معناست که زوجه در صورتی که در ایام پاکی به سر می‌برد بایستی با شوهر خویش نزدیکی داشته باشد. و وی را از لحاظ جنسی ارضاء کند. به همین موجب در صورت عدم تمکین خاص از سوی زوجه، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

آیا زن در صورت عدم مواقعه می‌تواند نسبت به طلاق اقدام کند؟

بله؛ در صورتی که زن از لحاظ جنسی در عسر و حرج قرار گیرد می‌تواند بر مبنای آن اقدام به طلاق یکطرفه کند و از شوهر خویش جدا شود.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *