وکیل استرداد لاشه چک 2023

وکیل استرداد لاشه چک ، نحوه شکایت و پیگیری پرونده – گروه وکلای چینوت  : در بسیاری از موارد افراد ممکن است. چک هایی را بابت دین یا تضمین انجام تعهد یا به هر دلیل دیگری صادر کنند. اما پس از پرداخت دین خویش یا پس از ایفای تعهدات، شخص دارنده چک از استرداد خودداری نمایید. در این صورت بهتر است که ابتدا فرد اظهار نامه‌ای مبنی بر استرداد لاشه چک به شخص دارنده چک بدهد.

و در صورت عدم استرداد آن دادخواست حقوقی به طرفیت ایشان با خواسته استرداد چک طرح نمایند. ابتدا لازم به توضیح است لزومی به تقدیم اظهار نامه در این دعوا نبوده و اظهار نامه تنها یکی از موارد درخواست استرداد به دارنده می باشد.

دعوای مالی یا غیرمالی:

وکیل استرداد لاشه چک : دعوای مالی دعاوی هستند که نتیجه آنها مالی بوده و دعوای غیر مالی دعاوی هستند بر اساس مقررات و نظریات مشورتی موجود، دعوای استرداد لاشه چک دعوای غیر مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

مدارک و دلایل:

در دعوای استرداد لاشه چک باید مدارکی که اثبات کننده ذینفع بودن خواهان باشد. پیوست دادخواست گردد. به عنوان مثال اگر چک به عنوان امانت یا تضمین در دست دارنده باشد. صادر کننده چک باید مدارکی که اثبات کننده امانت بودن چک می باشد را به دادگاه ارائه نمایند. یا در صورتی که چک بابت طلب به دیگری داده شده باشد. فیش واریز یا سند مثبت ادای دین بایستی پیوست دادخواست گردد.

دعوای استرداد لاشه چک

اجرای رای استرداد لاشه چک با وکیل

پس از صدور حکم مبنی بر استرداد لاشه چک از سوی دادگاه، اجرای احکام دادگستری نسبت به مکاتبه با بانک مربوطه جهت بلا اثر نمودن چک ها اقدام می نماید.

در پایان هم باید به این نکته اشاره کرد دعوای استرداد چک ، در مورد چک هایی که از اداره ثبت در خصوص آن ها اجراییه صادر شده است. قابلیت استماع نداشته و تنها دعوای ابطال اجراییه نسبت به اینگونه چکها امکان پذیر خواهد بود. برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل چک گروه وکلای چینوت در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *