وکیل اعاده دادرسی امور حقوقی – 1402

وکیل اعاده دادرسی حقوقی در آیین دادرسی : اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت به آرای قطعی در آیین دادرسی مدنی است.  هنگامی که افراد از طریق عادی ( واخواهی در صورتی که حکم غیابی صادر شده باشد و تجدید نظر ) نسبت به حکم صادر شده از دادگاه بدوی اعتراض کردند و به نتیجه نرسیدند طبق قانون حق دارند نسبت به حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی کنند. اگر درخواست در دیوان عالی کشور مورد قبول واقع شد شخص باید اقدام به تنظیم دادخواست به استناد شواهد و مدارک موجود کند و دعوا را مجددا در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم بدوی پیگیری کند .

جهات اعاده دادرسی :

اشخاص به هر نحوی نمی توانند اقدام به اعاده دادرسی کنند. و تنها در موارد احصاء شده از سوی قانونگذار حق دارند که ورود پیدا کنند . این موارد احصاء شده عبارتند از :

 1. حکمی که صادر شده است خواسته خواهان نبوده است .
 2. حکم صادر شده بیش از خواسته خواهان بوده است .
 3. طرف مقابل با توسل به تقلب در رای دادگاه تاثیر گذاشته است .
 4. جعلی بودن اسنادی که مستند حکم دادگاه قرار گرفته است .
 5. تضاد در مفاد حکم وجود دارد .
 6. قاضی رسیدگی کننده به قاعده اعتبار امر قضاوت شده توجهی نکرده است .
 7. مکتوم بودن اسناد که بعد از حکم دادگاه هویدا می شوند .

عدم ورود ماهوی دیوان عالی کشور به پرونده

در نظر باید داشت که دیوان عالی کشور طبق قانون حق دخالت ماهوی ( رسیدگی کردن به پرونده و در نهایت صادر کردن حکم ) را ندارد. و تنها تجویز اعاده دادرسی را بر اساس مدارک و شواهد ابرازی صادر می کند .

اهمیت اخذ وکیل اعاده دادرسی حقوقی

به موجب پیچیدگی ها و ظرافت های قانونی که در حوزه اعاده دادرسی قرار دارد. بهتر است اشخاص از وکلای در این حوزه بهره مند شوند. تا از آخرین حربه قضایی خود که در اختیار دارند به نحو احسن استفاده کنند. و این طریق آخر اعتراض را به راحتی از دست ندهند . وانگهی اگر اشخاص از توانایی کافی حقوقی جهت احراز حق خود بهره مند بودند رای قطعی به ضرر آن ها صادر نمی شد. و به دلیل نا آگاهی از مسائل شکلی و ماهوی حقوقی متحمل شکست در مراجع قضایی شده اند .

نسبت به احکام قطعی دادگاه ها و مراحل بدوی یا تجدید نظر آن طی شده. طبق شرایطی می توان در قالب اعاده دادرسی به آن اعتراض کرده و ان را نقض کرد. دلایلی که با توجه به آن می توان درخواست اعاده دادرسی کرد. در قانون بیان شده است که از جمله این موارد عبارت اند از:

 1. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است.
 2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده است. به عنوان مثال شخصی درخواست مطالبه وجه چک را کرده و دادگاه حکم به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت چک را نیز صادر کرده باشد.
 3. وجود تضاد در مفاد یک حکم: به عنوان مثال در حکم دادگاه با استناد به یک ماده قانونی، حکم بر محکومیت شخص صادر کرده باشد و در بخش دیگری در حکم به استناد یک ماده قانونی دیگر دعوای خواهان را رد کند.
 4. طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 5. حکم دادگاه بر اساس اسنادی صادر شده است که پس از صدور حکم قطعی، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
 6. پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که در زمان صدور حکم در دسترس شخص نبوده و پس از صدور حکم به دست آید.

وکیل اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی :

مهلت اعاده دادرسی 20روز از زمان صدور حکم قطعی است و در مورد احکامی که بر اساس سند جعلی صادر شده است، مهلت اعاده دادرسی ظرف 20روز از تاریخ صدور حکم نهایی جعل است و در مورد اسنادی که در دسترس نبوده،,ظرف 20 روز از تاریخ وصول اسناد و مدارک است.

اقدامات دادگاه پس از درخواست اعاده دادرسی:

پس از اینکه شخص دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید،دادگاه ابتدا به دلایل او رسیدگی و قرار قبول یا رد را صادر می کند، در صورتی که قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شود. دادگاه رسیدگی ماهوی را شروع کرده و در صورتی که رای نقض شود، رای جدید مانند آرای دیگر قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را خواهد داشت.

سایت چینوت _ وکلای متخصص در اعاده دادرسی حقوقی

وکیل اعاده دادرسی : گروه حقوقی چینوت تشکیل شده از مجموعه ای از وکلای برجسته و با تجربه می باشد، که به دلیل تخصص در حوزه اعاده دادرسی مدنی می توانند حق ضایع شده اشخاص در مراجع بدوی قضایی را تا جایی که قانون اجازه داده است به حالت سابق برگردانند.

آیا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم می شود؟

در دعاوی غیر مالی ، اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم می شود. و در امور مالی در صورتی که به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب گرفته شود، اجرای حکم ادامه پیدا می کند.

مهلت اعاده دادرسی حقوقی چه میزان است ؟

برای اشخاصی که در داخل کشور اقامت دارند بیست روز از تاریخ ابلاغ رای است و اگر حکم غیابی باشد. بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر است . برای افراد خارج از کشور نیز این مهلت دو ماه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *