وکیل تجدید نظر خواهی متخصص و با تجربه

بهترین وکیل تجدید نظر خواهی با چینوت + پیگیری 0 تا 100 پرونده های مربوطه : اعتراض به رایی که از دادگاه بدوی (حقوقی ،کیفری، خانواده و… ) صادر شده است را تجدید نظر خواهی می گویند. در حقیقت آرای دادگاه ها زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کنند. که مرحله تجدید نظر خواهی را طی کرده و دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید و یا نقض کرده و رای جدید صادر نموده باشد.

لازم به ذکر است تجدید نظر خواهی ار آرای دادگاه ها تنها توسط خود شخص و وکیل دادگستری امکان پذیر می باشد. به عنوان مثال وکیل رسمی امکان تجدید نظر خواهی از رای را نخواهد داشت.

آرای قابل تجدید نظر :

قانون تمامی احکام را قابل تجدید نظر خواهی ندانسته و آن را ذکر کرده است. به عنوان مثال آرای دادگاه ها در مواردی که خواسته کمتر از 300 هزار تومن یا 300هزار تومن باشد،. قابلیت اعتراض نخواهد داشت. اما از سوی دیگر آرای دادگاه ها در مواردی که خواسته دادخواست بیشتر از 300هزار تومن باشد و یا در موارد غیر مالی مانند طلاق،حضانت و غیره قابل اعتراض خواهد بود.

وکیل تجدید نظر خواهی

دلایل تجدید نظر خواهی

  1. در صورتی که شخص مدعی بی اعتباری دلایل و مستندات دادگاه باشد
  2. در صورتی که رای دادگاه بر اساس شهادت شهود بوده و شاهد شرایط قانونی شهادت را نداشته و یا به دروغ شهادت داده باشد.
  3. در صورتی که قاضی به دلایل طرفین توجه نکرده باشد.
  4. در صورتی که قاضی یا دادگاه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی نداشته باشد. مثلا موضوع خانوادگی باشد و دادگاه حقوقی به موضوع رسیدگی کرده باشد.
  5. در صورتی که رای برخلاف شرع یا قانون باشد .

عمدتا تجدید نظر خواهی ها بر اساس بند اخیر صورت میگیرد زیرا دایره شمول آن وسیع می باشد.

مهلت تجدید نظر خواهی

مهلت اعتراض به آرای دادگاه بدوی در صورتی که شخص معترض مقیم ایران باشد، 20 روز از تاریخ ابلاغ رای. و در صورتی که شخص مقیم خارج از کشور باشد، ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

لازم به توضیح است در صورتی که شخص وکیل داشته و به وکیل شخص رای دادگاه بدوی ابلاغ شده باشد. مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ به وکیل خواهد بود ودر صورتی که وکیل تجدید نظر خواهی را به هر دلیلی انجام نداده باشد. خود شخص دیگر امکان تجدید نظر خواهی را نخواهد داشت.

موارد نقض آرای دادگاه ها در مرحله تجدیدنظر:

  1. در صورتی که دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.
  2. رای خلاف مقررات قانونی صادر شده باشد.
  3. تحقیقات دادگاه بدوی ناقص باشد و یا به دلایلی که طرفین ارائه کرده باشند،توجهی نشده باشد.

هزینه تجدید نظرخواهی

هزینه تجدید نظر خواهی در دعاوی که خواسته آن ها مالی است مثل مطالبه وجه، چهار و نیم درصد محکوم به است. به عنوان مثال اگر شخصی محکوم به پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان شده باشد و بخواهد نسبت به رای اعتراض نماید بایستی مبلغ 2/250/000 تومان یعنی چهارم و نیم درصد آنچه محکوم شده باشد.

به عنوان هزینه دادرسی بپردازد.البته لازم به توضیح است. چنانچه شخص توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد. می تواند ضمن اعتراض به رای درخواست رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر را از دادگاه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *