وکیل طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق :  در حال حاضر ،در صورتی زن می تواند از همسر خویش جدا شود که بتواند عسر و حرج خویش را اثبات نماید. وفق قانون مدنی اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد ،دادگاه زوج را به دادن طلاق ملزم می نماید .

عسر و حرج به معنی سختی فراوان و شدید برای زوجه است به نحوی که ادامه زندگی مشترک برای وی قابل تحمل نباشد ،تشخیص این عسر و حرج و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی با دادگاه است.

وکیل طلاق

برای دادخواست طلاق به درخواست زوجه می توان از طرق راه های ذیل اقدام نمود:

۱.عسر و حرج زن وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 • ترک زندگی خانوادگی به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
 • اعتیاد زوج به مواد مخدر به نحوی که اساس زندگی خانوادگی را مختل نموده و ترک وی از اعتیاد به تشخیص پزشک ممکن نباشد.
 • محکومیت زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
 • ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 • ابتلا به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مختل نماید.

۲.تحقق شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج

 • ازدواج مجدد بدون رضایت همسر
 • ناباروری بعد از ۵ سال از زندگی مشترک
 • سوء معاشرت و بدخلقی شوهر
 • اشتغال به شغلی که برخلاف حیثیت و شئونات خانوادگی زن باشد.
 • استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
 • مفقود الاثر شدن شوهر به نحوی که ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه از او خبری نشود.
 • ترک منزل و زندگی مشترک به مدت ۶ ماه متوالی یا نه ماه متناوب
 • محکومیت شوهر به حبس ۵ سال یا بیشتر
 • بیماری صعب العلاج که قابل درمان نباشد و زندگی مشترک را مختل کرده باشد.
 • اعتیاد شوهر به مواد مخدر

۳.داشتن وکالت بلاعزل طلاق از شوهر

بحث عسر و حرج در خصوص ازدواج موقت نیز مطرح شده ،بدین نحو که اگر زن به نکاح موقت مردی درآید و زندگی مشترک با مرد باعث عسر و حرج زن شود ،زن می تواند از دادگاه تقاضای الزام مرد به بذل مدت کند.چنانچه عسر و حرج برای دادگاه ثابت شد ،در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده کند و اگر اجبار ممکن نگردید حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج را صادر کند.

برای طرح دعوی طلاق به درخواست زوجه می بایست :

به دفتر خدمات قضایی محل اقامت خود یا محل اقامت شوهر مراجع نموده ، و پس از پیوست نمودن دلیل عسر و حرج دادخواست خود را ثبت نماییم ( برای این کار می توانید از  وکلای حرفه ای و با تجربه گروه چینوت کمک بخواهید ) ، پس از روند رسیدگی قاضی به طرفین ابلاغ میکند که داور خود را به دادگاه معرفی نمایند تا داوران طرفین نظر خود را به قاضی تقدیم نمایند.پس از آن قاضی اقدام به صدور حکم میکند ،رای صادره در دو مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی قابلیت اعتراض دارد.پس از قطعی شدن رای ،حکم طلاق به مدت ۶ ماه جهت مراجعه به دفتر خانه و جاری کردن صیغه طلاق مهلت دارد.

تکلیف مهریه در این گونه دعاوی:

اگر زن بتواند در دادگاه عسر و حرج خویش را اثبات نماید و حکم طلاق به نفع وی صادر شود ،هم می تواند طلاق بگیرد هم مهریه خویش را مطالبه کند.

طلاق به درخواست زوجه از نوع طلاق بائن بوده و زن در این صورت عده ندارد و نفقه ای هم به وی تعلق نمی گیرد.

حضانت فرزندان:

حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر آنها و بعد از آن دختر تا ۹ سالگی و پسر تا ۱۵ سالگی با پدر است و بعد ازین مدت فرزند از دایره حضانت خارج می شود لکن در صورت اختلاف طرفین دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک تصمیم مقتضی می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *