وکیل مطالبه خسارت قراردادی و 5 شرط لازم

نحوه اقدام وکیل مطالبه خسارت قراردادی : این امر به موردی اطلاق می شود که شخصی طبق قرارداد می بایست تعهدی را انجام دهد لکن به تعهد خود عمل ننموده و موجب ورود خسارت به طرف دیگر می شود.

برای اینکه شخصی که تعهد می بایست به نفع او اجرا گردد بتواند خسارت خود را مطالبه کند باید شرایط ذیل فراهم باشد تا مسئولیت قراردادی محقق گردد:

 1. وجود قرارداد صحیح میان طرفین
 2. نقض تعهد از سوی یکی از طرفین
 3. ورود خسارت
 4. رابطه سببیت

وکیل مطالبه خسارت قراردادی چینوت

برای مطالبه خسارت قراردادی شروط ذیل لازم است:

 1. گذشتن موعد انجام تعهد و عدم انجام تعهد
 2. ورود ضرر به متعهدله
 3. قابلیت پیش بینی ضرر
 4. وجود رابطه ی سببیت (ضرر عرفا ناشی از نقض تعهد باشد )
 5. لزوم جبران خسارت به حکم عرف ،قانون و یا قرارداد

به خسارتی که در قرارداد تعیین می شود وجه التزام می‌گویند ،یکی از مزایا وجه التزام قراردادی عدم نیاز به اثبات وجود ضرر می باشد. وجه التزام می تواند کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد.

اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را مشخص کرده باشند ،دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد.

ممکن است در قرارداد شرط تحدید مسئولیت گذاشته شود بدین نحو که در هر صورت متعهد در صورت نقض تعهد مبلغ ۵۰ میلیون خسارت دهد.در این حالت اگر میزان خسارت واقعی کمتر از مبلغ شرط باشد،متخلف همان خسارت واقعی را طبق نظر کارشناس می دهد ولی اگر میزان خسارت واقعی بیشتر از مبلغ مشروط باشد ،متعهد متخلف نسبت به مبلغ اضافی مسئولیت ندارد.

ممکن است طرفین در قرارداد شرط عدم مسئولیت بگذارند ولی در سه مورد ذیل شرط عدم مسئولیت باطل است:

 1. در خسارات عمدی یا تقصیر سنگین
 2. خسارات بدنی
 3. شرافت و حیثیت معنوی

آیا وجه التزام قراردادی با انجام تعهد قابل جمع هست؟یعنی متعهدله می تواند هم الزام طرف به انجام تعهد را بخواهد هم وجه التزام؟

اگر شرط مسئولیت قراردادی به نحوی باشد که مثلا اگر طرف ظرف یک هفته کالا را به مقصد نرساند باید روزانه ۱ میلیون تومان خسارت بپردازد در این حالت اصل تعهد با خسارت وجه التزام قابل جمع است و متعهدله می تواند هر دو را بخواهد. ولی اگر اصل تعهد به نحوی باشد که وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله باشد مانند کیک تولد ، دراینجا در صورت عدم ایفای تعهد ،فقط می توان خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نمود.

مسئولیت غیر قراردادی چیست؟

در قانون مدنی کشور،خسارات به دوبخش قراردادی و غیرقراردادی(ضمان قهری)تقسیم می شوند.

ضمان قهری یعنی مسئولیتی که بدون وجود قرارداد بین دو شخص ثابت می‌گردد و شامل موارد ذیل می باشد:

 1. غصب : دستیابی بر مال دیگری به نحو غیرقانونی و من غیرحق
 2. اتلاف:تلف مستقیم مال دیگری /منفعت/حق شخص اتلاف کننده در هر حال ضامن است.
 3. تسبیب : تلف غیر مستقیم مال دیگری در اینجا تقصیر شرط است. تسبیب هم ضرر مالی،بدنی و هم معنوی را شامل می شود.
 4. استیفا : اگر از مال دیگری بهره برداری گردد باید به صاحب مال اجرت المثل پرداخت شود.
 5. دارا شدن ناعادلانه

مطالبه خسارت قراردادی تأخیر یا عدم پرداخت ثمن مورد معامله

از جمله تعهدات خریدار در قرارداد های فروش ملک ، پرداخت ثمن معامله می باشد ؛ معمولا جهت پرداخت ثمن معامله تاریخی را مشخص می نمایند و خریدار می بایست در آن تاریخ نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت فروشنده می تواند دعوای مطالبه وجه بابت ثمن معامله و همچنین مطالبه خسارت تأخیر در تادیه ثمن مورد معامله را علیه خریدار مطرح نماید.

خسارت تاخیر در تادیه ثمن از چه زمانی میتوان مطالبه نمود؟

در تعهدی که موضوع آن پرداخت پول است، مطالبه ، شرط ایجاد حق برای دریافت خسارت است. بنابراین فروشنده باید اثبات نماید از چه تاریخی مبلغ معامله را مطالبه نموده و خریدار از پرداخت امتناع ورزیده است که این امر را می توان از طریق ارسال اظهارنامه رسمی اثبات نمود. بنابراین در صورتی که فروشنده اظهارنامه رسمی جهت مطالبه ثمن معامله به خریدار ارسال نموده باشد از آن تاریخ می تواند خسارت تأخیر در تادیه را مطالبه نماید.

فروشنده می تواند طی یک دادخواست هم دعوای مطالبه خسارت قراردادی تأخیر یا عدم پرداخت ثمن و هم دعوای مطالبه ثمن معامله را مطرح نماید .

چگونه می توان وجود تخلف را برای دریافت خسارت قراردادی ثابت نمود؟

برای دریافت خسارت قراردادی می توان از دلایل ذیل برای اثبات تخلف از انجام تعهدات از جمله: گواهی عدم حضور ، اظهار نامه ، تامین دلیل ، نامه دو قبضه سفارشی ، استشهادیه و .. استفاده نمود.

گروه وکلای چینوت با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی ملکی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *