وکیل کلاهبرداری در تهران

بهترین وکیل برای کلاهبرداری : بنابر تعریف قانون ، کلاهبرداری عبارت است از توسل به حیله و تقلب و اغفال و فریب دیگری جهت بردن مال ایشان که این حیله و تقلب به اشکال مختلفی رخ می دهد و می تواند از طریق فریب قربانی به داشتن اختیارات غیر واقعی باشد مثل اینکه شخص خود را دارای سمت در ادارات معرفی کند و ادعای گرفتن کارت پایان خدمت را نماید و یا می تواند به شکل ترساندن شخص از امور غیر واقعی باشد مثل اینکه با فریب خریدار از گران شدن برنج، ایشان را ترغیب به خرید کیسه های برنج نماید.

ابتدا با توجه کرد که صرف دروغ گفتن و یا عدم بیان واقعیت نمی تواند موجب تحقق جرم کلاهبرداری باشد. مثلا اگر شخصی به دروغ خود را پزشک معرفی کرده و اموالی را از شخص تحصیل نماید، کلاهبرداری محسوب نمیشود.

وکیل کلاهبرداری

صورت های خاص جرم کلاهبرداری:

طبق برخی قوانین خاص، ارتکاب برخی از جرایم هم در حکم کلاهبرداری محسوب می شود مثل جرم انتقال مال غیر.

بزه انتقال مال غیر وقتی صورت میپذیرد که شخصی با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری است، عینا یا منفعتا به دیگری منتقل نماید. یعنی شخص با آگاهی به اینکه مالی که معامله می کند متعلق به شخص دیگری است، اقدام به اجاره یا فروش یا رهن مال نماید.

لازم به توضیح است در صورتی که شخص مالک ملک مشاعی باشد مثلا یک دانگ از شش دانگ.در صورت انتقال به دیگری بیش تر از سهم خودش، مرتکب جرم انتقال مال غیر میشود زیرا شرکا در جز جز مال مشاع شریک هستند.

قابل یا غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری:

طبق قانون کاهش حبس مجازات تعزیری، کلاهبرداری تا مبلغ 100میلیون تومان جزو جرایم قابل گذشت است. بدین معنا که با گذشت و رضایت شاکی، متهم دیگر قابل تعقیب نیست و مجازات نمیشود.

اما در جرایم غیر قابل گذشت مثل کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان، گذشت شاکی فقط می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

حال ممکن است سوالی در ذهن پیش آید و آن این است که اگر شخصی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شده باشد و مجموع اموال موضوع کلاهبرداری بالاتر از 100 میلیون تومان باشد، ملاک قابل گذشت بودن ارزش کل جرایم است یا برای هر جرم جداگانه محسوب می شود؟

در اینجا باید بیان نمود که ملاک قابل گذشت بودن، ارزش هر جرم به صورت جداگانه بوده و اگر مجموع بیشتر از 100میلیون باشد،مانع از قابل گذشت بودن نیست.

در آخر هم باید بیان نمود که مبلغ اخیر( 100 میلیون تومان)، ارزش مال در زمان وقوع جرم کلاهبرداری است.

تماس با وکیل کلاهبرداری

برای اینکه از مشاوره ؛ وکیل کیفری چینوت استفاده کنید با ما در ارتباط باشید .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *